Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

„Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

Program kursu składa się z 57 godzin dydaktycznych, w tym 27 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (6 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ