Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Program kursu składa się z 302 godzin dydaktycznych, w tym 190 godzin zajęć teoretycznych oraz 112 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (60 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 2.300 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ