ECDL BASE

Cel kursu

Czym jest ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba zdać 7 egzaminów obejmujących następujące treści: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych przyczynia się do: przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzenia i ujednolicenia poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Certyfikat ECDL bezterminowo zachowuje swoją ważność.

ECDL w ZDZ PIŁA
Miło nam poinformować, iż podpisana została umowa – porozumienie o popularyzację ECDL pomiędzy słuchaczami kursów i szkoleń organizowanych przez ZDZ Centrum Kształcenia w Pile a Polskim Towarzystwem Informatycznym PTI.

Kurs ma na celu nabycie umiejętności związanych z obsługą komputera w zakresie modułów:
– podstawy pracy z komputerem (B1);
– podstawy pracy w sieci(B2);
– przetwarzanie tekstów (B3);
– arkusze kalkulacyjne (B4).

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przeprowadzany w akredytowanym przez PTI Laboratorium ECDL.

Laboratorium Mobilne ECDL