Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kurs obsługi podestów ruchomych

Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej.
Podesty ruchome dzielą się na podstawowe grupy:
Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe, zwyżki), samojezdne montowane na pojeździe (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe) oraz przewoźne (podczepiane pod samochód).
Osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne, zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych, powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne.

Zakres:

1. Wiadomości o dozorze,
2. Budowa części elektrycznej,
3. Budowa części mechanicznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
4. Aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
5. Podstawowe informacje o podestach ruchomych,
6. Obsługa i konserwacja,
7. Zasilanie,
8. Napęd i sterowanie,
9. BHP,
10. Zajęcia praktyczne.

Warunki przystąpienia do kursu:

– ukończone 18 lat,
– wykształcenie, co najmniej podstawowe.

Sposób zakończenia kursu

Po ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Pozytywny wynik egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w zakresie obsługi podestów.

Wydawane dokumenty:

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2175).
2. Zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń technicznych.

ZAPISZ się już dziś!!!

tel. 723 405 247

Kurs na podesty ruchome w Pile
Uprawnienia-UDT-Piła