komputerkomputer

Profesjonalne kursy komputerowe

AutoCAD

Informacje o kursie:

* 30 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* kurs prowadzimy w formie GRUPOWEJ* oraz indywidualnej,
* możliwość regulowania płatności w ratach

Opis kursu:

Kurs dotyczy najpopularniejszego edytora grafiki inżynierskiej, rysunku technicznego, programu klasy CAD (Computer Aided Design) – Komputerowego Wspomagania Projektowania. Program kursu zakłada kompleksowe omówienie technik i zasad pracy w programie pozwalając słuchaczowi po zakończeniu kursu rozpocząć samodzielną pracę w programie. Poziom kursu określamy jako średnio zaawansowany, nie zakładamy natomiast, aby słuchacz chcąc wziąć udział w kursie musiał posiadać jakiekolwiek umiejętności związane z AutoCAD. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Program szkolenia:

1. Wiadomości podstawowe, wskazywanie obiektów
2. Podstawowe i uzupełniające obiekty AutoCAD’a
3. Właściwości obiektów AutoCAD’a
4. Modyfikacje rysunku i wybieranie obiektów
5. Napisy
6. Rysowanie precyzyjne, warstwy
7. Wymiarowanie
8. Rysunek aksonometryczny, regiony, kreskowanie
9. Bloki
10. Drukowanie

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu zasad wykorzystania schematów oraz rysunków dla branży budowlanej, metalowej, elektrycznej. Po ukończeniu kursu absolwent zdobędzie uniwersalne przygotowanie, które pozwoli mu na sprawną obsługę obiektów edytora graficznego oraz tworzenia rysunków w edytorze AutoCAD. Będzie on potrafił uruchomic program AutoCAD, będzie znał i odpowiednio stosował jego funkcje, znał obiekty dostępne w programie, potrafił wykorzystywać funkcje edycyjne programu AutoCAD, dokonywać zapisu graficznego w programie oraz przygotowywać sporządzone przez siebie rysunki techniczne do wydruku i drukować je.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)

Zalety zajęć indywidualnych:

* dostosowanie materiału szkolenia do indywidualnych potrzeb danego słuchacza
* indywidualne ćwiczenia na komputerze
* możliwość dostosowania częstotliwości oraz długości trwania zajęć do wymagań klienta
* dzięki indywidualnemu podejściu szkolenie staje się efektywniejsze

_____________________________________
* pod pojęciem GRUPA rozumie się min. 6 osób