Slide background

Logistyka w magazynie

Magazynier

Informacje o kursie:

* 70 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej, nabycie wiedzy i kwalifikacji pracownika magazynu

Program szkolenia:

1. Zapasy magazynowe
2. Budowle magazynowe
3. Wyposażenie magazynu
4. Technologia prac magazynowych
5. Organizacja prac magazynowych
6. Przepisy BHP, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie
7. Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej
8. Operacje fakturowania komputerowego

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)