Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Podstawy języka migowego

„Podstawy języka migowego” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia: osiągnięcie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą w I i II Module oraz w III Module z wykładowcą i native speakerem lub native signerem wynosi 125 godzin dydaktycznych, w tym:
– zajęcia teoretyczne – 15 godzin;
– ćwiczenia – 90 godzin;
– konwersatorium – 20 godzin.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ