Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych „Leczenie ran dla pielęgniarek” oraz „Wywiad i badanie fizykalne”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na szkoleniu specjalizacyjnym.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Program kursu składa się z 967 godzin dydaktycznych, w tym 617 godzin zajęć teoretycznych oraz 350 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (193 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 4.500 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ