Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

„Pielęgniarstwo epidemiologiczne” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Cel kształcenia: uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Program kursu składa się z 844 godzin dydaktycznych, w tym 565 godzin zajęć teoretycznych oraz 279 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (168 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ