bhpbhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Informacje o kursie:

Organizujemy szkolenia BHP w takich miastach jak Piła, Złotów, Jastrowie, Wągrowiec, Czarnków, Chodzież i Wałcz.

* 8 godzin zajęć dydaktycznych w programie kursu,
* wykwalifikowana kadra wykładowców.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp.

Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), obejmuje on następujące zagadnienia:

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)