bhpbhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Informacje o kursie:

* 32 godziny zajęć dydaktycznych w programie kursu,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość prowadzenia kursu w formie samokształcenia kierowanego.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp.

Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), obejmuje on następujące zagadnienia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8. Nowoczesne metody pracy służby BHP

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)