bhpbhp

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Informacje o kursie:

Organizujemy szkolenia BHP w takich miastach jak Piła, Złotów, Jastrowie, Wągrowiec, Czarnków, Chodzież i Wałcz.

* 16 godzin zajęć dydaktycznych w programie kursu,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość prowadzenia kursu w formie samokształcenia kierowanego.

Cel kursu:

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp.

Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420), obejmuje on następujące zagadnienia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420)