Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Kurs przygotowujący do egzaminu energetycznego Grupa 2

Informacje o kursie:

Organizujemy kursy i szkolenia energetyczne Grupy 2 w takich miastach jak Piła, Złotów, Jastrowie, Wągrowiec, Czarnków, Trzcianka, Chodzież i Wałcz.

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

* kurs profesjonalnie przygotowuje do kwalifikacyjnego egzaminu energetycznego w zakresie Grupy 2,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną po kursie.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych: wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię cieplną.

Grupa G2 – ciepłownicza: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Program szkolenia:

1. Obowiązujące przepisy prawne.
2. BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych, cieplnych.
3. Ochrona przed poparzeniami i zatruciem w świetle obowiązujących przepisów.
4. Pierwsza pomoc przy poparzeniach i zatruciach.

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2175).

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego kategorii „E” (eksploatacja) i/lub „D” (dozór).

Chcesz ukończyć szkolenie? Zadzwoń lub napisz!
Telefon: 723 405 247,
E-mail: kursy@zdz.pila.pl

Świadectwo kwalifikacji