Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Opiekunka domowa osoby starszej

Informacje o kursie:

* 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki

Program szkolenia:

1. Wybrane zagadnienia prawne
2. Podstawy psychologii
3. Gerontologia
4. Podstawy psychiatrii
5. Dietetyka i przygotowywanie posiłków
6. Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych
7. Publiczna służba zdrowia oraz systemy pomocy społecznej
8. Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp
9. Etyka w zawodzie opiekuna
10. Sprawowanie opieki nad osobą starszą

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)