Slide background

Wsparcie sprzedaży

Kadry i płace

Informacje o kursie:

* 45 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy kursu do pracy w komórkach kadrowo-płacowych,
z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.
Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu elektronicznej obsługi kadr i płac w firmie wraz z programem Płatnik ZUS.
Duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze działu kadr i płac w pakiecie Symfonia, programach Płatnik oraz MS-Excel.
Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami kadrowo – płacowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na innych stanowiskach związanych z kadrami, płacami i księgowością.
Istotny jest także spory blok wiadomości teoretycznych z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych włączony w program kursu podczas którego słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie kadr i płac.

Program szkolenia:

1. Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac
2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
3. Kadry
4. Płace
5. Ubezpieczenia społeczne
6. Obsługa programu PŁATNIK

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent kursu nabywa kwalifikacje do pracy w służbach kadrowo-płacowych. Niewątpliwym atutem absolwenta jest znajomość obsługi komputera, w tym konkretnego programu płacowego. Kurs przygotowuje również osoby zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2175).