Slide background

Wsparcie sprzedaży

Kadry i płace

Informacje o kursie:

* 45 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy kursu do pracy w komórkach kadrowo-płacowych,
z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa.

Program szkolenia:

1. Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac
2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
3. Kadry
4. Płace
5. Ubezpieczenia społeczne
6. Obsługa programu PŁATNIK

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent kursu nabywa kwalifikacje do pracy w służbach kadrowo-płacowych. Niewątpliwym atutem absolwenta jest znajomość obsługi komputera, w tym konkretnego programu płacowego. Kurs przygotowuje również osoby zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)