Slide background

Wsparcie sprzedaży

Sprzedawca-kasjer

Informacje o kursie:

* 80 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest wdrożenie słuchaczy do aktywnych, nowoczesnych działań handlowych, nauczenie metod skutecznej sprzedaży i obsługi klienta łącznie z obsługą kasy fiskalnej

Program szkolenia:

1. Cechy skutecznego sprzedawcy
2. Rozpoznawanie potrzeb klienta
3. Etapy profesjonalnej prezentacji oferty językiem korzyści
4. Jak mówić językiem klienta?
5. Umiejętność dobierania korzyści do konkretnego typu klienta
6. Praca z katalogiem i materiałami reklamowymi
7. Sposoby i techniki domykania sprzedaży
8. Obiekcje, reklamacje, sytuacje trudne
9. Kontakt posprzedażowy
10. Obsługa kas fiskalnych w teorii i praktyce

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)