Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

DARMOWE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Doskonalenie Kadr Medycznych


Zapraszamy pielęgniarki i położne zarejestrowane w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Pile do udziału w BEZPŁATNYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH:
* Wywiad i badanie fizykalne (rozpoczęcie 7.10.2022 r.)
* Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych (rozpoczęcie 21.10.2022 r.)
* Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (rozpoczęcie 8.12.2022 r.)

Od osób zainteresowanych udziałem w jednym ze wskazanych powyżej kursów oczekujemy wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.
Prosimy o ich dostarczenie do naszego biura, mieszczącego się w Pile przy ul. Browarnej 19 (pok. 120) oraz rejestrację w systemie SMK (świadczymy pomoc z tym związaną w trakcie składania dokumentów):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Osoby składające dokumenty winny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA