Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Wywiad i badanie fizykalne

„Wywiad i badanie fizykalne” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia: ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

Program kursu składa się z 100 godzin dydaktycznych, w tym 75 godzin zajęć teoretycznych, oraz 25 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (10 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena kursu: 790 PLN

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ