Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Doskonalenie Kadr Medycznych


Oczekujemy na dokumenty zgłoszeniowe od osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
Prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów do naszego biura, mieszczącego się w Pile
przy ul. Browarnej 19 (pok. 119):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS KWALIFIKACYJNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURS SPECJALISTYCZNY: (DOC) (PDF)
>> do formularza prosimy dołączyć kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU: (DOC) (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU: (DOC) (PDF)
WSPÓŁPRACA Z POZ: (DOC) (PDF) lub ŚWIADCZENIE POZ: (DOC) (PDF)
>> jeśli dotyczy

Osoby składające dokumenty winny zapoznać się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby zapisujące się na kurs WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE muszą jednocześnie przystąpić do kursu ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT (i odwrotnie). W takim przypadku dokumentację należy złożyć ODDZIELNIE dla każdego z kursów.