Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

„Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.

Program kursu składa się z 105 godzin dydaktycznych, w tym 56 godzin zajęć teoretycznych oraz 49 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (10 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ