Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

„Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

Program kursu składa się z 395 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin zajęć teoretycznych oraz 245 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (79 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 1.800 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ