Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo psychiatryczne

„Pielęgniarstwo psychiatryczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Cel kształcenia: uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Program kursu składa się z 310 godzin dydaktycznych, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 180 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (62 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 1.800 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ