Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

„Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Cel kształcenia: przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonym zachowawczo i objętym leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

Program kursu składa się z 305 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin zajęć teoretycznych oraz 155 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (61 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 1.800 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ