Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do sprawowania opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Program kursu składa się z 70 godzin dydaktycznych, w tym 35 godzin zajęć teoretycznych oraz 35 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ