Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

„Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla POŁOŻNYCH.

Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

Program kursu składa się z 90 godzin dydaktycznych, w tym 35 godzin zajęć teoretycznych oraz 55 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (9 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ