Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Przez 8 godzin dydaktycznych realizowane są następujące zagadnienia:

W szkoleniu duży nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu

Rekomendacja OIPiP 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROFESJONALNYM KURSIE!!