Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Endoskopia

„Endoskopia” to kurs specjalistyczny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Program kursu składa się z 133 godzin dydaktycznych, w tym 63 godziny zajęć teoretycznych oraz 70 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (13 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ