Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo transplantacyjne

„Pielęgniarstwo transplantacyjne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu „Przetaczanie krwi i jej składników”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo ratunkowe

„Pielęgniarstwo ratunkowe” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” oraz kursu specjalistycznego „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej

Pielęgniarstwo neurologiczne

„Pielęgniarstwo neurologiczne” to kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla PIELĘGNIAREK.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, powinny posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. Warunek ten musi zostać spełniony do dnia zakończenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym.

Zobacz więcej