BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Kurs komputerowy – bezpłatnie

Bezpłatny kurs języka angielskiego


Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ


BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY W PILE

Bezpłatny kurs obsługi komputera dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się obsługi komputera wraz z podstawowym oprogramowaniem na darmowy kurs, który odbędzie się w siedzibie ZDZ przy ul. Browarnej 19 w Pile.

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 25 do 74 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

Nabywają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe, to jest odpowiednio 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin projektu

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ:

Formularze przyjmujemy e-mailowo: kursy@zdz.pila.pl bądź osobiście w naszym biurze. Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 723 405 247.