Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język Angielski – bezpłatnie

Bezpłatny kurs języka angielskiego


ANGIELSKI PERFECT III


BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PILE

Bezpłatny kurs języka Angielskiego dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się języka angielskiego na darmowy kurs, który odbędzie się w siedzibie ZDZ przy ul. Browarnej 19 w Pile.

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 25 do 74 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania istnieje możliwość zorganizowania kilku grup: A1 (podstawowy), A2, B1, B2 (średniozaawansowany). Na etapie rekrutacji sprawdzimy do jakiej grupy kandydat zostanie przyporządkowany.

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin projektu

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ:

Formularze przyjmujemy e-mailowo: kursy@zdz.pila.pl bądź osobiście w naszym biurze. Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 723 405 247.