W NAJBLIŻSZY CZWARTEK (22.11.2018 r.) rozpoczynamy kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych w ZŁOTOWIE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kurs z zakresu obsługi wózków jezdniowych organizowany w ZŁOTOWIE.

Szkolenie ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Po ukończeniu kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY ZWIĄZANE Z KURSEM

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w kategorii II WJO.

TERMIN REALIZACJI KURSU: 22.11.2018 r. – 05.12.2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty w kwocie 700 PLN na numer rachunku bankowego 68 1240 3695 1111 0000 4449 7828 najpóźniej do 22.11.2018 r.

W sprawie kursu prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kształcenia ZDZ w Złotowie, ul. Kolejowa 9B.
Kontakt telefoniczny: 67 265 00 80 (w godz. 9-14) lub po godzinach pod nr telefonu 606 391 269