UWAGA KIEROWCY! W listopadzie organizujemy kursy ADR: podstawowy oraz specjalistyczne klasy 1 i klasy 7

Działając na podstawie zezwolenia nr Wlkp./002/2012 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego organizujemy kursy ADR:

Kurs podstawowy to trzy dni zajęć teoretycznych i czwartego dnia po zajęciach praktycznych organizowany jest egzamin. Realizacja: 15.11.2018 r. – 18.11.2018 r.

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem uprawnień o:
– przewóz towarów klasy 1 (materiały wybuchowe) – organizujemy dodatkowo jednodniowy kurs specjalistyczny w dniu 18.11.2018 r.
– przewóz towarów klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – organizujemy dodatkowo jednodniowy kurs specjalistyczny w dniu 19.11.2018 r.

Powyższe kursy specjalistyczne kończą się również egzaminem testowym w formie odpowiedzi A, B, C. Egzamin prowadzony jest przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Termin egzaminu: 20.11.2018 r.


NAJBLIŻSZE TERMINY REALIZACJI W/W KURSÓW:
– podstawowy: 15.11.2018 r. – 18.11.2018 r. / egzamin: 18.11.2018 r.
– specjalistyczny – klasa 1: 18.11.2018 r. / egzamin: 20.11.2018 r.
– specjalistyczny – klasa 7: 19.11.2018 r. / egzamin: 20.11.2018 r.