UWAGA KIEROWCY! W kwietniu zapraszamy na kurs podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych ADR

Działając na podstawie zezwolenia nr Wlkp./002/2012 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego organizujemy kursy ADR:

Kurs podstawowy to trzy dni zajęć teoretycznych i czwartego dnia po zajęciach praktycznych organizowany jest egzamin. Realizacja: 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Kurs kończy się egzaminem testowym w formie odpowiedzi A, B, C. Egzamin prowadzony jest przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


NAJBLIŻSZY TERMIN REALIZACJI KURSU:
– podstawowy: 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. / planowany termin egzaminu: 23.04.2019 r.