Slide background

Wsparcie sprzedaży

Ochrona danych osobowych RODO – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji

25 maja 2018 r. weszło w życie europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpiło dotychczasową dyrektywę regulującą tę kwestię oraz obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany objęły także reguły przetwarzania danych osobowych pracowników.

 

Adresaci szkolenia:

– osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji osobowych we wszystkich przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych
– administratorzy bezpieczeństwa informacji osobowych
– każdy podmiot przetwarzający dane osobowe np. pracownicy
– dyrektorzy szkół, nauczyciele, inni pracownicy oświaty

 

Korzyści i cel szkolenia:

Biorąc pod uwagę zakres zmian w 2018 roku oraz potrzebę przygotowania się do zmian w przepisach o ochronie danych osobowych, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej. Udział w szkoleniu umożliwi skuteczne i praktyczne wdrożenie nowych przepisów i zadań w firmie/urzędzie/instytucji.

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej firmie oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe.

 

Omawiane na szkoleniu zagadnienia:

– RODO – podstawy prawne, pojęcia i terminy
– Zasady przetwarzania danych osobowych
– Obowiązki administratora danych osobowych
– Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
– Różnice pomiędzy ABI a IOD
– Jakie prawa w RODO ma osoba fizyczna?
– Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
– Zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz sankcje za naruszenia

Czas trwania szkolenia – 6 godzin

 

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

 

Metoda prowadzenia zajęć:
Wykład, ćwiczenia i praktyczne przykłady.

 

Szkolenie zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO w formie szkolenia zamkniętego również w Państwa firmie. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia prosimy o kontakt.