Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Kurs skierowany jest do osób, które nie ukończyły nauki w zasadniczej szkole zawodowej, bądź też w ogóle jej nie zaczęły. Mają natomiast praktykę zawodową, tzn. są w trakcie nauki u mistrza lub właśnie ją ukończyły. Ważne jest, aby przystępując do egzaminu czeladniczego mogły udokumentować, co najmniej trzy lub dwuletni (w zależności od zawodu) staż praktyki zawodowej.

Zawody, w których wymagane są dwa lata praktyki: blacharz, lakiernik, kucharz małej gastronomii, malarz-tapeciarz. W pozostałych zawodach obowiązuje trzyletnia praktyka zawodowa.