Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Profesjonalna obsługa biura

Informacje o kursie:

* 60 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie obsługi biura i sekretariatu.

Program szkolenia:

1. Organizacja pracy biurowej
2. Wybrane zagadnienia prawne oraz kadry i płace
3. Podstawy biurowego savoir – vivre
4. Obsługa interesanta
5. Obsługa technicznych środków biurowych

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)