Slide background

Szkolenia w metodach
MMA, MAG, TIG, GAS

Procesy pokrewne spajaniu metali

Procesy pokrewne spajaniu metali:

 • ręcznych przecinaczy tlenowych,
 • ręcznych przecinaczy plazmowych,
 • ręcznych przecinaczy termicznych-tlenowych i plazmowych,
 • lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego,
 • operatorów urządzeń do cięcia plazmowego,
 • operatorów urządzeń do napawania plazmowego,
 • prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych punktowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych liniowych,
 • operatorów zgrzewarek oporowych garbowych,
 • lutowaczy lutami miękkimi, w tym lutami bezołowiowymi.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie końcowym otrzymuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu