Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i kas fiskalnych

Informacje o kursie:

* 60 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w zakres umiejętności niezbędnych do
samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno–biurowego, łącznie z obsługą komputera oraz kas fiskalnych

Program szkolenia:

1. Zagadnienia biurowe
2. Funkcjonowanie kadr, zakres obowiązków i sposób ich realizacji
3. Prawo pracy
4. Związki zawodowe
5. Obsługa urządzeń biurowych
6. Budowa komputera, środowisko Windows
7. Edytor tekstu MS Word
8. Arkusz kalkulacyjny MS Excel
9. Usługi w sieci Internet
10. Omówienie obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych
11. Wystawianie faktury VAT i rachunków
12. Budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych
13. Obsługa kasy, w tym m.in. przygotowanie kasy do pracy, programowanie kasy
14. Transakcje sprzedaży
15. Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.
16. Akceptacja kart płatniczych

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)