Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo ratunkowe

„Pielęgniarstwo ratunkowe” to szkolenie specjalizacyjne przeznaczone dla PIELĘGNIAREK.

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:
– samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
– pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
– wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
– oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
– uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Program kursu składa się z 812 godzin dydaktycznych, w tym 490 godzin zajęć teoretycznych oraz 322 godzin praktycznych. Maksymalnie 20% ogólnego czasu szkolenia (162 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne realizowane będą według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu.

Cena szkolenia: 5.950 PLN, opłata regulowana jest w systemie ratalnym.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest TUTAJ