Obsługa programu MS EXCEL

Informacje o kursie:

* kurs w dwóch wariantach – szkolenie podstawowe oraz zaawansowane
* 16 godzin zajęć dydaktycznych w ramach jednego wariantu,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* kurs prowadzimy w formie GRUPOWEJ* oraz indywidualnej,
* możliwość regulowania płatności w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie wiedzy na temat zastosowań arkusza kalkulacyjnego MS-EXCEL w codziennej pracy. MS-EXCEL – arkusz doskonały – tak wiele osób wypowiada się o programie. Zdając sobie sprawę z faktu, że MS-EXCEL jest często podstawowym narzędziem pracy dla pracowników wielu branż, przygotowaliśmy kurs – szkolenie – z zakresu wykorzystania programu MS-EXCEL.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznasz jeszcze bardziej wydajne metody pracy z danymi poprzez mechanizmy:
– sortowania i filtrowania,
– budowania zaawansowanych formuł,
– opracowywania scenariuszy,
– budowania tabel i wykresów przestawnych,
– eksport i import danych z różnych formatów i środowisk.

Dodatkowo zapewniamy możliwość zgłaszania własnych problemów zawodowych do rozwiązania z użyciem MS-Excel i ich rozwiązywanie podczas szkolenia.

Program szkolenia podstawowego:

1. Organizacja arkusza, podstawowe pojęcia
2. Wprowadzanie danych do arkusza
3. Formatowanie arkusza
4. Formuły obliczeniowe
5. Wykorzystanie funkcji
6. Generowanie wykresów
7. Wydruk dokumentu

Program szkolenia zaawansowanego:

1. Powtórzenie zagadnień poziomu podstawowego z zakresu obsługi programu
2. Formatowanie danych. Formuły
3. Analiza danych
4. Formatowanie warunkowe
5. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr
6. Tabele przestawne

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:
– „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”
– „IT Przewodnik I”
– „IT Przewodnik II”

które pozwoliły przeszkolić ponad 600 zadowolonych i pracujących w MS-EXCEL osób.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652)

Zalety zajęć indywidualnych:

* dostosowanie materiału szkolenia do indywidualnych potrzeb danego słuchacza,
* indywidualne ćwiczenia przy komputerze,
* możliwość dostosowania częstotliwości oraz długości trwania zajęć do wymagań klienta,
* dzięki indywidualnemu podejściu szkolenie staje się efektywniejsze.

_____________________________________
* pod pojęciem GRUPA rozumie się min. 6 osób