Slide background

Logistyka w magazynie

Obsługa burt samowyładowczych

Informacje o kursie:

* 10 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia (8 godz. – teoria, 2 godz. – praktyka),
* elastyczny system zajęć – indywidualne podejście do kursanta,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 450 PLN lub 400 PLN przy równoległym zapisie na szkolenie okresowe dla kierowców.

Cel kursu:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Program szkolenia:

1. Istota działania burt samowyładowczych
2. Eksploatacja burt samowyładowczych
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi burty samowyładowczej

W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)