Statut

Statut
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Poznaniu

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Nr 10/2019 w dniu 12 kwietnia 2019 r

ZOBACZ STATUT
Format PDF