Slide background

Wsparcie sprzedaży

Nowoczesny handlowiec

Informacje o kursie:

* 70 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia firmy handlowej w obszarze handlu detalicznego.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia prawne
2. Wybrane zagadnienia z prawa pracy
3. Marketing
4. Finanse
5. Handel detaliczny
6. Prowadzenie sprzedaży akwizycyjnej
7. Towaroznawstwo ogólne
8. Obsługa kas fiskalnych
9. Operacje fakturowania komputerowego

Charakterystyka absolwenta:

Absolwenci kursu będą posiadali wiedzę teoretyczną z zakresu zasad właściwej organizacji pracy w małej firmie handlowej, dokonywania operacji fakturowania komputerowego. W szczególności poznają wybrane zagadnienia prawne – umowy gospodarcze, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, wybrane przepisy Kodeksu karnego i wykroczeń, ochrony pracy. Będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu marketingu, w tym zasad promocji i reklamy w handlu. W zakresie handlu detalicznego zdobędą wiedzę dotyczącą organizacji pracy, zaopatrzenia, techniki sprzedaży, czynności rachunkowo-kasowych a także towaroznawstwa. Będą posiadali umiejętności obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych. W zakresie wspomagania komputerowego nabędą umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, wykonywania fakturowania komputerowego oraz korzystania z Internetu, w celu zdobycia pożądanych informacji do wykorzystania w swojej działalności, a także zastosowania poczty elektronicznej.

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)