ZMIANY W PRZEPISACH! Nowe rozporządzenie wymaga uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 09.01.2018 r., poz. 47).

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem od 9 sierpnia 2018 r. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Osoby nie posiadające zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, użytkujące wózki jezdniowe z napędem silnikowym na podstawie tzw. imiennych zezwoleń mogą obsługiwać wózki jezdniowe do następującego terminu:
1) zezwolenia wystawione do 31.12.2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2019 r.;
2) zezwolenia wystawione do 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2020 r.;
3) zezwolenia wystawione od 1.01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31.12.2021 r.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotowie przygotowały specjalną ofertę dającą możliwość ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu UDT w zakresie obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

Aby uniknąć kolejek i długiego okresu oczekiwania na egzamin UDT, zapraszamy już teraz do skorzystania z naszej oferty!