Nabór na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

EFS_Samorzad_kolor

CEL PROJEKTU:

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.
Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (10 os.) do wyboru:
– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,
– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Szkolenia przeznaczone są dla osób spełniających następujące warunki:
– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własna dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie j. angielskiego na poziomie (do wyboru): A1, A2, B1, B2,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe – podręczniki – zgodne z realizowanym poziomem szkolenia,
– Certyfikaty ukończenia szkolenia na odpowiednim poziomie.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 10 os., ilość grup ograniczona
– Dobór grup w oparciu o testy wstępne, kwalifikujące do odpowiedniego poziomu nauczania (A1, A2, B1, B2) – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy,
– Szkolenie liczy 60 godz. zajęć dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem i po jego pozytywnym zdaniu otrzymaniem przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ),
– Realizacja zajęć: dwa razy popołudniami w dni robocze – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. zajęć dydaktycznych dziennie (3 godziny zegarowe)

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić oraz dostarczyć następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa (wersja doc)
Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa (wersja pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu (wersja doc)
Oświadczenie uczestnika projektu (wersja pdf)

Regulamin udziału w projekcie (wersja doc)
Regulamin udziału w projekcie (wersja pdf)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel. kom. 723 405 247 , tel. 67 213 15 74
e-mail: kursy@zdz.pila.pl

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt – z chęcią doradzimy, pomożemy. Kontaktować się z nami można również za pośrednictwem poniższego formularza: