Nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe

EFS_Samorzad_kolor

DIGCOMP


CEL PROJEKTU:

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

ZAKRES RAMOWY SZKOLENIA:

• Informacja i komunikacja w sieci Internet,
• Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
• Bezpieczeństwo w sieciach i Internecie,
• Rozwiązywanie problemów technicznych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Szkolenia przeznaczone są dla osób spełniających następujące warunki:

– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
– Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
– Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 10 os., ilość grup ograniczona
– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
– Realizacja zajęć: dwa razy popołudniami w dni robocze – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. zajęć dydaktycznych dziennie (3 godziny zegarowe).

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić oraz dostarczyć następujące dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin udziału w projekcie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

tel. kom. 723 405 247
e-mail: kursy@zdz.pila.pl

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, prosimy o kontakt – z chęcią doradzimy, pomożemy. Kontaktować się z nami można również za pośrednictwem poniższego formularza: