Slide background

Logistyka w magazynie

Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego

Informacje o kursie:

* 100 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki magazynowej, nabycie wiedzy i kwalifikacji pracownika magazynu oraz przygotowanie do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych

Program szkolenia:

1. Zapasy magazynowe
2. Budowle magazynowe
3. Wyposażenie magazynu
4. Technologia prac magazynowych
5. Organizacja prac magazynowych
6. Przepisy BHP, ochrona ppoż. oraz zasady zabezpieczenia towarów w magazynie
7. Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce magazynowej
8. Operacje fakturowania komputerowego
9. Wiadomości o dozorze technicznym
10. Klasyfikacja i budowa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
11. Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
12. Wiadomości z zakresu BHP
13. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania
14. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją UDT jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego w kategorii II WJO.