Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Informacja w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

W dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 9.00 odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, którego celem będzie wyłonienie 25 pielęgniarek/pielęgniarzy i/lub położnych, którzy wezmą udział w darmowym kursie specjalistycznym „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów„, realizowanym w ramach projektu „Doskonalenie kadr medycznych. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych„.

Wszystkie osoby, które złożyły swój formularz zgłoszeniowy oraz zostały poinformowane o terminie i godzinie postępowania kwalifikacyjnego, proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

Do postępowania zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dostarczą aktualne załączniki do formularza zgłoszeniowego (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 9.10.2017 r.):
ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
ZAŚWIADZENIE O WSPÓŁPRACY Z POZ
OŚWIADCZENIE O ŚWIADCZENIU USŁUG POZ

O miejscu na liście kandydatów decydować będą (zgodnie z Regulaminem Projektu):
– punkty z listy rankingowej,
– wyniki z testu wstępnego (jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzenia testu),
– współpraca z POZ lub udzielanie świadczeń na rzecz POZ,
– data złożenia formularza.

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają informację niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

HARMONOGRAM KURSU

Po postępowaniu kwalifikacyjnym pracownicy ZDZ przeprowadzą instruktaż dotyczący zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK), który od 1 lipca br. jest wymagany przy rejestracji na kursy i szkolenia dla pielęgniarek i położnych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z instruktażu.