Kursy ADR w ZDZ PIŁA

Działając na podstawie zezwolenia nr Wlkp./002/2012 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego organizujemy kursy ADR:

Kurs podstawowy to trzy dni zajęć teoretycznych i czwartego dnia po zajęciach praktycznych organizowany jest egzamin.

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem uprawnień o:
– przewóz w cysternach – organizujemy dodatkowy dwudniowy kurs specjalistyczny,
– przewóz towarów klasy 1 (materiały wybuchowe) – organizujemy dodatkowo jednodniowy kurs specjalistyczny,
– przewóz towarów klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – organizujemy dodatkowo jednodniowy kurs specjalistyczny.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem testowym w formie odpowiedzi A, B, C. Egzamin prowadzony jest przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


NAJBLIŻSZE TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW:
– podstawowy: 27.12.2018 r.
– specjalistyczny – klasa 1: 19.11.2018 r.
– specjalistyczny – klasa 7: 20.11.2018 r.