Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy w takich miastach jak Piła, Złotów, Jastrowie, Wągrowiec, Czarnków, Trzcianka, Chodzież i Wałcz.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pozwala na zapoznanie się i zdobycie umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kursu uczestnicy doskonalą układanie poszkodowanych w różnych pozycjach i wykonują resuscytację na fantomach.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

Szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników firm i instytucji:

 • zatrudniających personel spotykający się w swojej pracy z zagrożeniami zdrowia zarówno pracowników, klientów jak i osób postronnych
 • których personel należy do grup podwyższonego ryzyka
 • które ubiegają się o uzyskanie certyfikacji jakości produkcji i usług oraz innej certyfikacji międzynarodowej opartej o standardy europejskie (np.: ISO, G.M.R)
 • na które obowiązek szkolenia został narzucony przez ustawodawcę na mocy obowiązujących przepisów.

Cel kursu:

Zdobycie przez uczestników umiejętności praktycznego udzielania pomocy w najczęstszych przypadkach, które mogą się zdarzyć w życiu codziennym oraz w pracy. Nauczenie kursantów prowadzenia reanimacji, postępowania w zakrztuszeniu, urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy.
Forma kursu oraz sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są w pełni przystępne i zrozumiałe dla osób bez wykształcenia medycznego.

Zagadnienia:

 1. Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka dla potrzeb ratownictwa.
 2. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia.
  • postępowanie z osobą nieprzytomną,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • pozycja bezpieczna (boczna ustalona).
 3. Urazy głowy, szyi, kończyn, kręgosłupa.
 4. Zatrucia.
 5. Krwotoki, wstrząsy.
 6. Poparzenia i odmrożenia.
 7. Wyposażenie podręcznego zestawu opatrunkowego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652).

Przez 8 godzin dydaktycznych realizowane są następujące zagadnienia:


Rekomendacja OIPiP 2019

ZAPISZ się już dziś!

tel. 723 405 247